Konfliktåtgärd

Konfliktåtgärd är exempelvis strejk, lockout och nyanställningsblockad.