Kontaktförbund

Det Sacoförbund med flest antal medlemmar på arbetsplatsen utgör kontaktförbund. Kontaktförbundet ansvarar för rådgivning, information och stöd vid förhandlingar som gäller flera medlemmar. Vid individuella förhandlingar vänder sig medlemmen/den förtroendevalda till aktuell medlems förbund.