Låglönesatsning

Särskilda löneökningar riktade till anställda med löner upp till en viss nivå oberoende av den enskildes eller gruppens prestation.