LAS

Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) reglerar bl.a. anställningsavtal och uppsägning. Tillkom 1974. Läs hela lagtexten här.