LO

Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige. Organisationen samlar fjorton medlemsförbund som i sin tur organiserar cirka 1,5 miljoner medlemmar. Läs mer på LO:s webbsida.