LOA

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) reglerar anställning hos riksdagen och dess myndigheter samt myndigheter under regeringen. Läs hela lagtexten här.