Lockout

En stridsåtgärd där arbetsgivaren stänger ute anställda från arbetsplatsen utan lön. Kallas även blockad.