Lokal lönebildning

Förändringar i storlek och fördelning av arbetstagares löner bestäms i den lokala organisationen, ex. ett företag, en kommun eller en myndighet, istället för genom central lönebildning.