Lokal revisionsförhandling

Förhandlingsordning för lönesättning. Lönerna bestäms i lönesättande samtal mellan chef och medarbetare eller i lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna.