Löneavtal

Det centrala löneavtalet mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare och som anger grundläggande former och förutsättningar för lokalt lönebildningsarbete.