Lönebild

Bilden av löneläget och lönespridningen. Beskriver lönestrukturer på kollektiv nivå. Tas fram av arbetsgivare och fackliga organisationer.