Lönebildning

Den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden.