Lönediskriminering

Betecknar skillnader i lön som kan hänföras till andra än sakliga faktorer exempelvis kön, etnicitet eller funktionshinder.