Lönekostnad

Totala kostnaden för lön, sociala och avtalsenliga avgifter.