Lönerevision

Den process enligt vilken lönen bestäms och fördelas hos arbetsgivaren.