Lönesättande samtal

Ordning för lönesättning som regleras i RALS. Lönesättande samtal innebär att lönen bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare i stället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket.

Pay setting meeting

Regulations for pay determination set out in the framework agreement for pay for state employees. A pay setting meeting means that pay is decided in a meeting between a manager and employee, instead of negotiations between the employer and the union.