Lönespridning

Används för att närmare beskriva skillnaden mellan lönerna inom en grupp medarbetare med vissa statistiska mått.