Lönestatistik

Genom att samla in lönerna för en grupp anställda finns möjlighet att göra statistiska beräkningar, följa löneutvecklingen och se över lönestrukturen. Statistiken gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika grupper av anställda eller mellan olika områden och blir därmed ett verktyg i det lokala lönebildningsarbetet.