Löneutrymme

Det ekonomiska utrymme som finns för löneökningar.