Löneutveckling

Den förändring som sker av lönenivåerna för en enskild eller en grupp arbetstagare.