Löneväxling

När en arbetstagare byter en del av sin lön mot en annan förmån.