MBL

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) tillkom 1976. I lagen regleras förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i frågan om bl.a. rätt till information, om slutande av kollektivavtal samt om medling i arbetstvister. Läs hela lagtexten här.