Medlare

Person som kallas in då parterna är oeniga och inte genom förhandlingar kan nå en överenskommelse. Medlarens uppgift är att försöka få parterna att komma överens utan att de vidtar konfliktåtgärder.