Medlingsinstitutet

Statlig myndighet med uppdrag att ansvara för medling i arbetstvister samt att verka för lönenivåer som stödjer Riksbankens mål och inriktning. Deras arbete omfattar hela arbetsmarknaden. Läs mer på Medlingsinstitutets webbplats.