Nominell löneökning

Den faktiska löneökningen när inflationen är borträknad.