Nyanställningsblockad

Stridsåtgärd som innebär att arbetstagarorganisation stoppar alla nyanställningar hos de arbetsgivare som omfattas av blockaden.