OB-tillägg

Tillägg på grundlönen vid arbete under obekväm arbetstid, oftast kvällar och helger.