Olovlig stridsåtgärd

Konfliktåtgärd som vidtas trots att det råder fredsplikt.