Övertidsblockad

Arbetstagarorganisation stoppar övertidsarbete hos en arbetsgivare som omfattas av blockaden.