Pacta

Pacta tecknar kommunala avtal för alla sina drygt 620 medlemmar. Dessutom ger organisationen rådgivning och stöd kopplat till kollektivavtalen samt informerar och utbildar medlemmar för att dessa ska vara rätt rustade. Läs mer på Pactas webbsida.