Parter

Part är en av de fysiska eller juridiska personer som ingår i ett avtal. Arbetsgivare och arbetstagare utgör arbetsmarknadens parter. Förhållandet dem emellan regleras i en omfattande arbetsmarknadslagstiftning samt även i kollektivavtal.