Prolongeringsavtal

En oftast tillfällig, överenskommelse mellan parterna om förlängning av ett kollektivavtal för vilket avtalsperioden har löpt ut.