Provanställning

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa avtal om tidsbegränsad provanställning med prövotid vid nyanställning.