RALS 2010-T

Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Läs hela avtalet här.