Reallön

Lönens värde satt i förhållande till hur mycket varor och tjänster man kan köpa.