Reallöneökning

Anger hur mycket lönerna har ökat när inflationen räknats bort.