Reglerad arbetstid

Arbetstid som arbetsgivaren disponerar.