Retroaktivitet

Innebär att ett avtal tillämpas för viss tid före överenskommelsen.