Saco-P

Saco-P är samlingsnamnet för alla akademikerförbunds medlemmar inom den privata sektorn. Samarbete sker bl.a. om löneavtal inom branscher på privat sektor. Läs mer här.