Saco-S representantskap

Saco-S högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om att träffa centrala avtal, vidta konfliktåtgärder och inriktningen på det fackliga arbetet. Samtliga 21 förbund är representerade. Sammansättning och röstetal i representantskapet baseras på antalet statliga medlemmar i respektive förbund.