Saco-S

Förhandlingsorganisation bestående av 21 Sacoförbund för statligt anställda akademiker. Driver frågor på central nivå med Arbets-givarverket som motpart och tecknar bl.a. grundläggande kollektivavtal om pensioner, allmänna anställningsvillkor och semester. Läs mer på Saco-S webbplats.