Saco

Sveriges akademikers centralorganisation. Saco är en federation eller sammanslutning av 23 olika förbund.