Sacoförbund

Saco består av 23 självständiga fackförbund bestående av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren.