Sacoförening

Gemensam lokalförening för Sacoförbunden främst inom statlig sektor. I denna kan medlemmar från flera Sacoförbund ingå. Inom privat sektor kallas föreningen för Akademikerförening.