Samarbetskommittén

Ska följa förhandlingarna på den statliga sektorn och utser vid behov medlare. Kommittén består av representanter för parterna och ett antal opartiska ledamöter.