Semester

Lagstadgad ledighet för alla arbetstagare, då man har rätt till intjänad semesterlön.