Sifferlösa avtal

Avtal där parterna inte angett storleken på löneutrymmet eller de individuella löneökningarna.