Sjuklön

Den ersättning enligt lag eller avtal som arbetsgivaren betalar vid sjukdom till de anställda.