ST

Statstjänstemannaförbundet. Organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor samt statliga stiftelser. ST är ett av 14 medlemsförbund inom TCO. Organisationen har ca 90 000 medlemmar. Läs mer på ST:s webbsida.