Strandning

När förhandlingarna avbryts för att parterna anser att det inte går att komma överens.